AKÉ TESTY VÁM PONÚKAME?

Čo a akým spôsobom vieme otestovať je možné veľmi zjednodušene opísať z viacerých pohľadov.

 

I. Z pohľadu dynamiky vývoja:
   1. Nový produkt ako celok:
        - systémové testy,
        - penetračné testy.
   2. Zmeny v produkte (opravy, úpravy, vylepšenia):
        - unitárne testy,
        - funkčné testy (v závislosti od vývojového cyklu).

 

II. Z pohľadu produktu:
   1. Celý produkt.
   2. Front-end / Back-end.
   3. Špecifické moduly.

 

III. Z pohľadu vlastnosti produktu:
   1. Všetky vlastnosti.
   2. Základnú funkcionalitu.
   3. Špecifické vlastnosti (jazykové preklady, povinné polia, kontrola vstupných údajov, bezpečnosť, GUI, GDPR compliance, prepojenia medzi aplikáciami, užívateľské práva, ...).

 

IV. Z pohľadu vykonávateľa testov:
   1. Manuálne testy (systémové, unitárne, funkčné…).
   2. Automatizované testy (penetračné).

 

V. Z pohľadu východiskového podkladu pre testovanie:
   1. Na základe špecifikácie produktu alebo modulu, užívateľského manuálu, alebo tréningu (systémové, alebo  funkčné testy).
   2. Na základe špecifikácie (programátorského zadania) zmeny produktu alebo novej funkcionality (unitárne, alebo  funkčné testy).
   3. Na základe “pocitu” a know-how testerov (systémové, alebo  funkčné testy).

 

VI. Z pohľadu miesta výkonu práce:
   1. poskytovanie služieb off-site (mimo Vašej firmy).
   2. poskytovanie služieb on-site (vo Vašej spoločnosti, alebo na Vami určenom mieste) - túto službu štandardne neposkytujeme (s výnimkou potreby osobného kontaktu SPOC so zástupcami Vašej spoločnosti).  

HORE