ČO TESTOVANÍM ZÍSKATE?

Primárnym prínosom testovania je:

I. Prevencia vytvorenia chybného produktu, a/alebo chyby pri zásahu do produktu (zmena), a/alebo jeho poškodenia (zameranie na bugs’ finding)

II. Zvýšenie kvality produktu - jeho vylepšenie (zameranie na bugs’ finding a change requests’ creation)

III. Prehľad o aktuálnom stave (chybovosti) produktu a jeho budúcom vývoji (zameranie na reporting)

Navyše, v prípade ak Vaša spoločnosť vyvíja produkty pre svojich zákazníkov, viete nami outsourcované služby sekundárne využiť aj ako doplnkovú “obchodnú komoditu”, za ktorú v konečnom dôsledku zaplatí Váš klient.  

 

KOĽKO VÁS TESTOVANIE BUDE STÁŤ?

K cene za naše služby sa Vám nedokážeme vyjadriť, dokiaľ si s Vami nepreberieme všetky vstupné otázky a nezískame tak ucelenú predstavu o počte, rozsahu a náročnosti Vašich projektov, Vašej predstave o testovaní a požiadavkách na testy, ako i o počte testerov a samozrejme Vašom budgete.   

Z našej strany sme otvorení tak hodinovej fakturácii (ktorej konkrétna výška sa odvíja predovšetkým od garantovanej MOQ), projektovej fakturácii (za celý projekt, za test, ...), alebo mesačného paušálu ako ekvivalentu nákladov na zamestnanca (FTE), pričom takáto spolupráca sa nám i našim klientom osvedčila doposiaľ najviac.

Ako je spomenuté už vyššie, testovanie Vás nemusí stáť aj vôbec nič, pri šikovnej obchodnej stratégii ho môžete jednoducho zakomponovať do balíkov služieb pre Vašich klientov a ešte aj zarobiť.

HORE