PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS?

- disponujeme viac než 13-ročným know-how v oblasti testovania SW, FW a HW, čím v nezávislom manuálnom testovaní na Slovensku nemáme konkurenciu,


- podieľali sme sa na viac než 50 úspešných projektoch našich klientov – od jednoduchých webov až po SW riešenia pre celoeurópske spoločnosti, za ktorých kvalitatívnu úroveň zodpovedáme nepretržite počas mnohých rokov,   


- dlhoročné vzťahy s našimi zákazníkmi sú založené na dôvere, lojalite, diskrétnosti, priamočiarom a férovom jednaní, keďže len vďaka spokojnosti našich klientov môžeme mať dobrý pocit z toho čo robíme,


- ku všetkým našim klientom, bez ohľadu na veľkosť ich spoločností, doterajšiu dĺžku, alebo rozsah vzájomnej spolupráce, pristupujeme s rovnakou zodpovednosťou,

- SPOC – pracuje pre Vás tým senior testerov, ale celá komunikácia prebieha cez jedinú osobu - vedúceho týmu, ktorý nielen kontroluje a schvaľuje každý report, ktorý smeruje k zákazníkovi, ale sa taktiež sám podieľa na testovaní,


- nefungujeme na princípe bezhlavého klikania, ku všetkým úlohám pristupujeme systematicky a logicky, výstup pre Vás preto neobsahuje iba nájdenú chybu, ale celý detailný postup jej reprodukcie s očakávaným výsledkom, príp. aj jeho riešením a obrazovou prílohou, čím mnohokrát čiastočne suplujeme aj úlohy analytika,


- vďaka rôznorodosti projektov na ktorých sme sa doposiaľ zúčastnili nemáme problém s testovaním akýchkoľvek produktov vytvorených na akejkoľvek platforme a v akomkoľvek jazyku,


- dokážeme otestovať aj produkty, ku ktorým neexistujú žiadne špecifikácie, ucelené programátorské zadania, procesné mapy, či manuály – a čo viac, dokážeme ich po vlastnej analýze aj spätne vytvoriť,


- zohľadníme Váš budget, pričom v prípade časovo rozsiahlejšej spolupráce sa s cenami za seniorské služby vieme priblížiť až k bežným nákladom na junior testerov.

HORE