OUTSOURCING ALEBO INTERNÝ ZAMESTNANEC?

Pokiaľ ste už medzičasom uvažovali aj nad variantom vytvorenia pracovnej pozície testera vo Vašej spoločnosti, dávame Vám do pozornosti benefity nášho nezávislého testovania v porovnaní s prijatím interného zamestnanca, či vytvorením testovacieho oddelenia.

Hlavné prednosti outsourcingu:


- časovo i cenovo najefektívnejší spôsob dosiahnutia maximálnej kvality produktu,


- možnosť získania seniorskej kvality dodaných služieb za cenu nákladov na interných zamestnancov - junior testerov,


- minimalizácia času na zaškolenie,


- eliminácia rizika migrácie zamestnanca a nepríjemností súvisiacich s vyššou mierou fluktuácie personálu,


- absolútna flexibilita - dostupnosť 24/7 a okamžitá zastupiteľnosť v prípade dovoleniek, a práceneschopnosti,


- nezávislý pohľad na problematiku, nehrozí ovplyvniteľnosť zo strany developerov, analytikov čí vedúcich tímov,


- možnosť okamžitého ukončenia spolupráce v prípade nespokojnosti.

HORE